Bentonit.com - Bentonit Madenciliği

Enter your keyword

İNŞAAT BENTONİTİ

İNŞAAT BENTONİTİ

IN İnşaat
Investor Name:
Published Date:
July 9, 2017
Location:
Tokat
Value:
Architecture:
About Project

Saf, homojen ve doğal yapısı sayesinde Bentonitlerimiz uzun ömürlü yapılarda, sızdırmazlık perdesi ve geçirimsiz duvar yapımında, geçirimsiz bina duvar yapımında ve yüke dayanıklı bina duvarlarında, fore kazık uygulamalarında, TBM’lerde, enjeksiyon işlemlerinde kullanılmaktadır.

AVANTAJLAR

Enjeksiyon sıvısında akışkanlığın sağlanması kadar çökelmenin önlenmesi de önemlidir.
Bu amaçla karışıma yüksek oranda (çimentonun %5’i) bentonit eklenir.
Bentonit kili, kayma eşiğini önemli ölçüde ve plastik viskoziteyi nispeten biraz artırır.
Bu durumun bentonitin kayma özelliğinden (yağlama etkisi olarak da adlandırılır) kaynaklandığı varsayılmaktadır.

Plastik viskozite bulamacın akış hızını belirler ve kesme eşiği maksimum iletim uzunluğunu belirler.
Böylece bentonit, akış sırasında enjeksiyon hacmini sınırlar.
Ancak plastikleştiriciler kayma eşiğini büyük ölçüde ve viskoziteyi nispeten düşük bir seviyeye düşürürler, bunun sonucunda akış hızı artar ve enjeksiyon işlemi kısa sürede tamamlanır.
Bu, bentonitin yağlama etkisinin plastikleştirici eklemek kadar önemli olmadığı anlamına gelmemelidir.
Çünkü bentonitin bulamaç stabilitesini sağlama işlevinin halen geçerli olduğu kabul edilmelidir.
Özellikle kaya çatlakları büyükse bulamaca ince kum eklenir.
Bu tür kumlu derz dolgu harçlarına yaklaşık %0,5 oranında bentonit ilavesi çökelmeyi önler.

* Çimento şerbeti veya harcına ilave edildiğinde; Karıştırma ve enjeksiyon sırasında çimento partiküllerini ve kumu askıda tutarak harcın stabilitesini sağlar.
* Çimento-su karışımındaki su ayrılmasını en aza indirir.
* Çimento harcı ile karıştırıldığında ince taneli alüvyon içine penetrasyon derecesini arttırır. Böylece çimento kaybı önlenir. Karışımlar bir sıvı gibi hareket eder, karıştırma durdurulduğunda homojen sertleşme olur ve yüksek dayanımlar elde edilir.
* Su sızmasını önlemek için yapılan duvarlardaki çatlakları onarır. Çimento şerbetine kayganlık sağlar ve şerbetin ince çatlaklara penetrasyonunu artırır. Çatlağı tıkamak için 1/1 oranında su ile karıştırılarak mala ile sıvanır ve katranlanır.