Bentonit.com - Bentonit Madenciliği

Enter your keyword

DEMİR TOZU PELETLEME BENTONİTİ

DEMİR TOZU PELETLEME BENTONİTİ

IN Bentonit, Demir
Investor Name:
Published Date:
July 7, 2021
Location:
Erbaa
Value:
Architecture:
About Project

Bentonit yaygın olarak demir cevherinin peletlenmesinde kullanılır. Bentonit, peletleme üzerine düşük tenörlü parçalanabilir demir cevherlerinin kullanılmasında önemli bir rol oynar.

Aktif kalsiyum bentonitler hacimlerinin yaklaşık 5-6 katı kadar şişerken, Sodyum bentonitler 25-30 katına kadar şişebilmektedir. Şişme, pelet için gereken Enslin değerinden doğrudan etkilenir.

Her bir montmorillonite tabakası arasına yerleşebilen ve Van der Walls kuvvetleri ile bağlantı kurabilen su, cevher parçacıklarını birbiri üzerine daha iyi saçar ve böylece düşen ham pelet sayısını artırabilir.

Kurutma sırasında yüzey gerilimi kuvvetleri azalır; ve pelet mukavemetinde, sadece yapışma kuvvetleri aktivitenin bir parçası haline gelir. Sodyum bentonit ilavesi ile suyun kalma süresi uzar ve ilave bağlayıcı kuvvetler elde edilir.

Karben doğal sodyum bentonitleri, su ile şişme oranı daha yüksek ve daha akışkan olduğu için kalsiyum bentonitlere göre peletlemede kullanıma daha uygundur. Peletlemede kullanılan kalsiyum bentonitleri genellikle soda ile aktive edilir.

Ham düşme testinde, ham pelet kırılana kadar 45 cm yükseklikten çelik yüzeye düşürülene kadar tekrarlanır. Bağlayıcı olarak sodyum bentonit kullanıldığında peletlerin mukavemeti 9-10 damla / 45 cm olarak ölçülürken, kalsiyum bentonitlerde bu değer ortalama 4-5 damla / 45 cm dir. Ayrıca uçucu kül ve sodyum bentonit kombinasyonu durumunda ham pelet düşme sayısı 34-36 damla/45cm olup, kuruduktan sonra pelet mukavemet değerleri rahatlıkla 16-18 Kg/pelete ulaşabilmektedir. Bağlayıcı olarak sodyum bentonit kullanıldığında sinterlemeden sonra pelet dayanımı artar. Sodyum bentonit içeriği %0,25 ile %1 arasında kullanıldığında, bentonit oranına bağlı olarak pelet mukavemetinde 135-310 Kg/pelet arasında sürekli bir artış olur. Ayrıca bu yüzey gerilimi sayesinde daha az bentonit kullanılarak daha düzgün pelet yüzeyleri elde edilmektedir.

Özetle, bentonitin peletlemede başarılı bir şekilde kullanılması için en etkili faktörler, filtre kekinin nemi, cevher tipine göre belirlenen cevherin spesifik yüzey alanı, filtre keki içindeki bentonit partiküllerinin dağılımı ve bentonitin kalitesidir. . Demir cevheri kalitesini etkilememek için plastik indeksi ve likit limit değerleri yüksek doğal bentonit kullanılması tercih edilir.

Analiz Sonuçları

Avantajlarımız:

• Sodyum Bentonit yapısı sayesinde ihtiyaç duyduğu nemi emer ve daha yüksek nem konsantrasyonuna sahip bir pelet yapısı sağlar.
• Sodyum Bentonitin kil katmanları, demir cevheri konsantresine eklendiğinde, bunlar genişler ve değiştirilebilen boşlukların hidrasyonu yoluyla cevher parçacıklarını birbirine bağlayan bir matris dönüştürücü konsantre aracılığıyla dağılır.
• Sodyum Bentonit iyi dağılır ve ıslak pelet içinde eşit nem dağılımı sağlar.
• Sodyum Bentonit kuruma esnasında nemi uzaklaştıracak bir yol oluşturarak kuruma hızını arttırır.
• Üretim sırasında  Sodyum Bentonit kullanımı, pişmiş peletin direncini artıran bir “cüruf bağına” neden olabilir.
• Aktif kalsiyum bentonit ilavesi ile oluşturulan peletlerin basınç direnci,  Sodyum Bentonit ile oluşturulan peletlerden çok daha düşüktür.
• Ayrıca Aktif Kalsiyum Bentonit tek başına bağlayıcı olarak kullanıldığında yaş pelet verimi de düşer.
•  Pelet Bentonit, Demir Cevheri Peletleme için özel olarak hazırlanmıştır.

Not: Peletleme tesisleri için inklüzyon, katyon değişim kapasitesi, yangın hasarı, elekler ve nem değerleri için özel bentonit ürünlerimiz için teknik departmanımızı arayınız.

Teknik Analiz

a) Kimyasal Özellikler ;

1- Si O2           : %55-63

2- Al2 O3        : %16-23

3- Fe2 O3        : % 3 Maks.

4- Na2 O         : % 2 Min. (Doğal Na içeriği).

5- CaO             : % 2 maks.

6- MgO           : % 2 maks.

7- K2O             : % 1,25 maks.

b) Fiziksel Özellikler;

1- Elek Analizi: %20 max. + 325 gözlü (+ 45mikron) elek

2 – Nem: %10 maks.

3- Aşınma: %7,5 maks.

4- Ensilin Değeri: 650 dk. (24 saat esasına göre).

5- Plastik İndeksi: 450 dk.

6- Su Emme Kapasitesi (PWA): 900 dk

7- Özgül Ağırlık: 2,4