MÖ. 5000’den Bu YANA Bentonitin Tarihçesi

İlk kez, MÖ 5.000 yıllarında Kıbrıs’ta yünlerin yağını almak için kullanıldı. Nemlendirilmiş bentonit gıcırtı çıkarsın diye kağnı tekerleğine sürüldü. İzolasyon malzemesi olarak kullanıldı. Kızılderililerin madenden  sabun yaptıkları ve  kullandılar. Sektörlerin madeni kullanmaları özelliklerinin tarihsel süreçte kullanılmasıyla oluştu.

1868 yılında, Fullers Earth (İngiltere’de bentonite verilen ad) ile parafinin arıtılması konusunda patent alınmıştır. Aynı mucit sonradan hidrokarbonların, bitkisel ve hayvansal yağların arıtılması konusunda patent almıştır.

Gıda Sektöründe İlk kullanım

1880 yılında,  ABD’de yemeklik yağların kısmen arıtılmasında ve bazen ağartılmasında kullanıldı.

1901 yılından beri bentonit delme çamuru olarak kullanıldı, hala delme ve tünel işinde kullanılmaktadır.

Sondaj sanayiinde; yüksek viskozite ve jel yapma özelliğinden dolayı, sondaj çamuru içerisindeki kırıntıları askıda tutar bu sayede kuyu içerisindeki formasyon kırıntılarının dibe çökmesini ve matkabın sıkışmasını önlemede, Sondaj çamurunun içerisindeki formasyon kesitlerinin kayma hızlarını azaltarak etkili bir kuyu temizliği sağlamada kullanıldı.

Ayrıca; yüksek sıvama özelliği ile kuyu cidarında sağlam ve düzgün bir sıva oluşturarak kuyu hareketsizliğini (kalıcılığını) sağlamakta kullanıldı.

1906 yılında, Almanya’da, ağartma toprakları asitlerle aktive edildi.

Araştırma çalışmaları, madenin  mikotoksinlerin neden olduğu rahatsızlığın insidansını ve şiddetini azaltabileceğini göstermiştir. Mikotoksinlerden etkilenen organlarda kullanımı, etkilenen ve tedavi edilmeyen organlara kıyasla daha az kilo kaybına da yol açabilir. Böylece maden kullanımı hayvancılıkta maliyet ve kazanç avantajı sağlar.

Tarımsal ürünlerin verimliliğini arttırmada da etkin bir üretim unsuru olarak kullanılmaktadır. Kimyasal karışımların toprağa verdiği zararların absorbe edilmesinin yanı sıra farklı alanlar bentonit kili  faydaları son yıllarda madene olan tercihi tetiklemiştir. Tüm bu ihtiyaçlara yanıt verirken maden türevlerine yönelik çalışmalarına hız kazandırmıştır.

Tutkal, hayvan yemi, demir cevherinin peletlenmesi, kağıt üretimi, kısmen su arıtma işlemi, kağıtta hamuru koruma ve homojenliği sağlama, karbonsuz kopya kağıdı üretiminde, atık su arıtmada katkı olarak, nükleer atıkları çevrelemekte, çamaşırın yıkanmasında, kumaş yumuşatıcı, nem alıcı ve yağ emici, su bazlı ürünlerde kalınlaştırıcı olarak ve çok sayıda başka uygulamada kullanılmaktadır.

..

Bentonit hidroklorik asitle aktive edilerek, yağların arıtılmasında veya renklerinin ağartılmasında kullanıldı. Bu ürün bugün de asitle aktive edilmiş kil olarak satılmakta olup son yıllarda daha nitelikli katalizörler keşfedilene kadar petrolün parçalanmasında kullanılmaktaydı.

Makine ve Demir Endüstrisinde  Kullanımı

1920 yılından beri döküm sanayinde kalıp kumlarını yapıştırmak için kullanılmaktadır. Döküm sektörü madenin en çok kullanıldığı alan olup yıllık tüketimi 3.5 milyon tona ulaşmaktadır.

Ürününün en büyük özelliği yüksek ısı yüklemelerinde ya da yüksek ergime sıcaklıklarına maruz kaldığında kristal yapısının Kalsiyum Tabanlı türevlerine göre daha az bozulması ve bağlayıcılık özelliğindeki azalmanın sınırlı kalmasıdır. Bu yüksek ısı dayanımı sayesinde kalıplama hatlarındaki üretim daha az kil ve kum eklenerek korunabilmektedir.

Bu sayede nem miktarında büyük miktarda azalma sonucunda yüksek neme bağlı üretim hatalarının önüne geçilmiş olunur. Bunları yanı sıra da düşük kullanımdan dolayı çevreye daha az atık atılması nedeniyle maliyetlerde düşüş meydana gelmektedir. Kısaca sonuçlar sektörde madeni kullananlar açasından belirgin bir avantajın oluştuğunu ortaya koyuyor.

1949 yılında , su olmayan ortamlarda kullanabilmek için madenin özellikleri değiştirildi, elde edilen organokiller delme sıvısı ve kaplamaların kalınlaştırıcısı olarak kullanıldı.

1959 yılından beri  kedi kumu olarak kullanılmaktadır. Bu tarihten itibaren değişik kategorilerdeki patentleri ile maden evlerimize kadar girmiş; farklı karışım ve türevleri ile kendine bbir sektör oluşturmuştur.

Madenin en yeni gelişen kullanım alanı ise polimer katkısı olarak kullanılmasıdır. Maden içeriğine konulduğu polimerin gaz engelleme ve sıcaklık savuşturma özelliği artırılarak polimerin alev alması ve tutuşması geciktirilmektedir.

Bentonitten üretilen alev geciktiriciler örneğin plastikten elektrik prizi gibi sıcağa ve aleve dayanıklılık isteyen ürünlerde kullanılmaktadır.

Sağlık Alanında

12 Eylül 2005 tarihinde; bentonitlerle, HIV (Aids) ve grip virüslerinin önlendiğini gösteren deney sonuçları tüm dünyaya duyurulmuştur.

Karben , dünya üzerinde Katkısız (İşlem Görmemiş) Bentonit üretimi yapan birkaç firmadan biri olma özelliğini korumaktadır… Çözüm ortağı olarak ise Bentonit.com.tr iştiraki ile ilerlemektedir. Bize Ulaşın..